Reliable Faculty

H.O.D Physics

CHANDRA SHEKHAR SHARMA
( CSS Sir )
B.Tech IIT Mumbai, EPGEM IIM-C
Exp. 16 Yrs.

ANKUSH JAIN
( AKJ Sir )
B.Tech
Exp. 10 Yrs.

ASHOK RANWA
( ARW Sir )
B.E.
Exp. 2 Yrs.

BHANU NAGAR
( BHN Sir )
B.Tech.
Exp. 7 Yrs.

BAFNA PRATIK PRAKASH
( BNP Sir )
M.Tech IIT Roorkee
Exp. 7 Yrs.

DEEPAK KUMAR JAIN
( DKJ Sir )
B.E.
Exp. 15 Yrs.

GAUTAM DROLIA
( GDS Sir )
B.Tech IIT Dhanbad
Exp. 5 Yrs.

IRFAN RAZA
( IRZ Sir )
M.S. IISER
Exp. 8 Yrs.

JAGDISH SINGH
( JDS Sir )
B.E.
Exp. 13 Yrs.

NEERAJ RAHUJA
(NRA Sir )
B.Tech
Exp. 6 Yrs.

NITIN GOYAL
( NTN Sir )
B.E.
Exp. 11 Yrs.

SUNIL SHARMA
( SNS Sir )
M.Sc.
Exp. 22 Yrs.

SUDHATAM JAIN
( SDA Sir )
B.Tech IIT Dhanbad
Exp. 5 Yrs.

SHIVAM SHARMA
( SVH Sir )
B.Tech NIT Surat
Exp. 2 Yrs.

RAVI KANT SHRIWASTWA
( RKT Sir )
B.Tech BPUT Rourkela
Exp. 10 Yrs.


GIRISH KUMAR
(GRKE Sir)
B.Tech. | English Faculty
Exp. 4 Yrs.

Junior Division

HARSH SHARMA
(HSSP Sir)
B.Tech.
Exp. 7 Yrs.

Junior Division
H.O.D Chemistry

CHAANDEEP K. SINGHAL
( CDS Sir )
M.Sc. - Gold Medalist
Exp. 20 Yrs.


ABHINANDAN BHANDARI
( ABN Sir )
M.Tech IIT Mumbai
Exp. 11 Yrs.

AMAY PANDEY
( AP Sir)
B.Tech IIT Delhi, EPM-IIMC
Exp. 18 Yrs.

ANURAG PANDEY
( ARP Sir )
M.Sc.
Exp. 5 Yrs.

BAL KRISHAN SHARMA
( BKS Sir )
M.Sc.
Exp. 16 Yrs.

BHUPENDRA DUBEY
( BUD Sir )
B PHARM
Exp. 17 Yrs.

DR. REENA MAHESHWARI
( DRM Madam )
M.Sc., NET, PH.D, JRF, SRF
Exp. 19 Yrs.

DEEPTI THALIA
( DTA Madam)
B.E.
Exp. 17 Yrs.

HARPREET K. UPPAL
( HKU Madam )
B.Tech
Exp. 4 Yrs.

HEMANT MAHESHWARI
( HM Sir )
B.Tech. IIT BHU
Exp. 17 Yrs.

INDRA KR. SINGH
(IKS Sir )
B.Tech IIT BHU
Exp. 17 Yrs.

JITESH MOGRA
(JMR Sir )
B.Tech
Exp. 13 Yrs.

JAYANT SUKHWANI
( JYT Sir )
M.Tech
Exp. 7 Yrs.

MANOJ GUPTA
( MG Sir )
M.Sc.
Exp. 14 Yrs.

MANISH KUMAR NYATI
( MNY Sir )
M.Sc.
Exp. 15 Yrs.

NIKHIL GOENKA
( NGE Sir )
M.Sc. IIT Dhanbad
Exp. 5 Yrs.

PRAMOD AWASTHI
( PA Sir )
B.E.
Exp. 24 Yrs.

RITESH GUPTA
( RGP Sir )
M.Sc.
Exp. 13 Yrs.

SATYENDRA BHARGAVA
( SB Sir )
M.Sc.
Exp. 20 Yrs.

SHAILENDRA JAIN
( SJ Sir )
B.E.
Exp. 14 Yrs.

TEENA ARORA
(TNRV Madam)
M.Sc. (Bio-Tech.), MBA
Exp. 14 Yrs.

Junior Division
H.O.D Maths

AYUSH GOYAL
( AGL Sir )
B.Tech IIT Madras, M.S. Purdue Univ. (USA)
Exp. 15 Yrs.

ANKUR SHARMA
( AUS Sir )
M.Sc.
Exp. 12 Yrs.

DHIR NEGANDHI
( DHN Sir )
B. Tech NIT SURAT
Exp. 4 Yrs.

JAIVRAT PAL SINGH
( JAI Sir )
B.E.
Exp. 16 Yrs.

KAILASH CHANDRA DHAKAR ( KD Sir )
B.E.
Exp. 15 Yrs.

KALU RAM MALAV
( KRM Sir )
M.Sc.
Exp. 17 Yrs.

PIYUSH JHANWAR
( PJH Sir )
B.E.
Exp. 7 Yrs.

PANKAJ JAIN
( PKJ Sir )
B.E. NIT Rourkela
Exp. 18 Yrs.

PRIYANSHU NIGAM
( PNM Sir )
B.Tech IIIT Jabalpur
Exp. 10 Yrs.

SHUBHAM SONI
( SBS Sir )
B.Tech
Exp. 7 Yrs.

SANJAY KATHURIA
( SKH Sir )
B.Tech
Exp. 17 Yrs.

SANDEEP KUMAR TRIPATHI ( SKT Sir )
B.E.
Exp. 15 Yrs.

SAPAN BHATNAGAR
(SNB Sir )
B.Tech IIT Dhanbad
Exp. 4 Yrs.

SOMESH JAIN
( SOJ Sir )
B.E.
Exp. 15 Yrs.

SUYASH PRATAP SINGH
( SPS Sir )
B.Tech IIT Mumbai
Exp. 19 Yrs.

VIVEK KUMAR MITTAL
( VKM Sir )
B.Tech IIT Roorkee
Exp. 6 Yrs.

VIPIN KUMAR
( VPR Sir )
B.Tech IIT Delhi
Exp. 15 Yrs.

VIKAS KUMAR JAIN
( VSJ Sir )
B.Tech IIT BHU
Exp. 6 Yrs.

YOGESH GUPTA
( YG Sir )
B.E.
Exp. 21 Yrs.

YATISH GOYAL
(YGPM Sir)
M.Sc.
Exp. 14 Yrs.

Junior Division

SAMRIDHI VIJAY
(SDVM Madam)
M.Tech.
Exp. 4 Yrs.

Junior Division

ESHWAR SINGH
(ESWM Sir)
B.Tech.
Exp. 7 Yrs.

Junior Division